NameJournal numberContracting unitPublication dateTender reception deadline Time left 
Sum: 10
Anders Lejon fysioterapi ersättningsetablering Boden 2019 02955-2019 9/24/201911/19/2019 11:59 PM GMT+14d 12h 39m  More...
2019 Pensionsadministration Region A   10/17/201911/25/2019 11:59 PM GMT+110d 12h 39m  More...
2019 Ramavtal Rengöringsapparater för dentalinstrument RN - Omtag   10/21/201911/26/2019 11:59 PM GMT+111d 12h 39m  More...
2019 Försäkringar Region Norrbotten   10/18/201912/2/2019 11:59 PM GMT+117d 12h 39m  More...
2019 - Konsulttjänster inom management, ledning, styrning, organisations- och och verksamhetsutveckling   11/4/201912/5/2019 11:59 PM GMT+120d 12h 39m  More...
2019 Fyllnadsmaterial DEL 2 Region Norrbotten 2087 11/4/201912/5/2019 11:59 PM GMT+120d 12h 39m  More...
2019 LAF-Bänk, Region Norrbotten   11/13/201912/9/2019 11:59 PM GMT+124d 12h 39m  More...
2019 Strategisk kommunikationsbyrå, Region Norrbotten 3428-18 10/21/201912/11/2019 11:59 PM GMT+126d 12h 39m  More...
Ersättningsetablering läkare allmänmedicin Luleå 2019 03121-2019 10/16/201912/11/2019 11:59 PM GMT+126d 12h 39m  More...
Ersättningsetablering läkare allmänmedicin Sauli Vasara Luleå 2019 03280-2019 11/5/201912/17/2019 11:59 PM GMT+132d 12h 39m  More...