Purchase Reference
2019 Pensionsadministration Region A -
Contracting unit Procurement type
Upphandling Öppen
Contract period Tender reception deadline
2020-10-01 -- 2023-09-30 1/24/2020 11:59 PM GMT+2 (Time left: -121d -4h -51m )
Responsible E-mail
Marica Demby marica.demby@norrbotten.se
Phone Cell phone
0920-28 48 46 070-299 99 19
Description

Pensionsadministration Region A

Upphandlingens omfattning: Upphandlingen avser tjänstekontrakt på pensionsadministration för leverans till Region A; Region Norrbotten, Region Jämtland Härjedalen, Region Västerbotten och Region Västernorrland. Tjänstekontrakt kommer att tecknas mellan respektive region och antagen Leverantör.

Avtalstid: Beräknad avtalsstart är 2020-10-01. Avtalstid 3 år med option om förlängning med 3 + 2 år (totalt 8 år).

Värde: Det totala värdet för upphandlingen under hela avtalseprioden uppskattas vara 37 500 000

Anbud lämnas för hela upphandlingen

Sista dag för frågor: 2020-01-14

Sista anbudsdag: 2020-01-24

Anbud som inkommer efter anbudstidens utgång får inte prövas. Telefonisupport för inlämnande av anbud sker av ansvarig upphandlare fram t.o.m. 16.00 på anbudsdagen.To get offer information you must register an account. Information regarding the procurement will be sent via e-mail.

Back