Purchase Reference
2019 Försäkringar Region Norrbotten -
Contracting unit Procurement type
Upphandling Öppen
Contract period Tender reception deadline
2020-02-29 -- 2023-02-28 12/2/2019 11:59 PM GMT+2 (Time left: -174d -2h -35m )
Responsible E-mail
Maria Juntti maria.juntti@norrbotten.se
Phone Cell phone
0920-28 48 82 072-239 92 48
Description

2019 Försäkringar, Region Norrbotten

Upphandlingens omfattning:
Upphandlingen avser tjänstekontrakt på försäkringar till Region Norrbotten inom följande områden:
-     Landstingsförsäkring
-     Företagsförsäkring, Musiken
-     Företagsförsäkring, Museet
-     Motorfordonsförsäkringar
-     Ren förmögenhetsskadeförsäkring
-     Förmögenhetsbrotts- & Kriminalitetsförsäkring
-     Miljöansvarsförsäkring
-     Konst- & utställningsförsäkring
-     Tjänstereseförsäkring
-     Olycksfallsförsäkring
-     Saneringsavtal

Anbud kan lämnas för hela upphandlingen eller på delar av upphandlingen.

Upphandlingsförfarande: Öppet förfarande

Sista dag för frågor: 2019-11-22

Sista anbudsdag: 2019-12-02 klockan 23:59:59.
Anbud som inkommer efter anbudstidens utgång får inte prövas. Telefonsupport för inlämnande av anbud sker med ansvarig upphandlare fram t o m klockan 16.00 på den sista anbudsdagen.

Utvärdering: Tilldelning kommer att ske enligt tilldelningsgrunden "Bästa förhållandet mellan pris och kvalitet". To get offer information you must register an account. Information regarding the procurement will be sent via e-mail.

Back