Purchase:
2019 Mobil röntgen, Region Norrbotten
Responsible:
Johan Enbom
+46702586757
+46702586757
Information
Underrättelse om beslut enligt 9 kap 9 § LOU avseende upphandling; "2019 Mobil röntgen, Region Norrbotten"

Tilldelningsbeslut har fattats efter genomförd prövning och utvärdering av inkomna anbud. Se dokumentet "Tilldelningsbeslut - 2019 Livsmedel, Region Norrbotten", undertecknat 2019-09-11. Avtalsspärr råder i enlighet med underrättelsen.
 
Sedvanlig sekretessprövning kommer att göras vid eventuell begäran om att få ta del av anbudshandlingar.
 

 
Med vänlig hälsning

Johan Enbom
Upphandlare
Region Norrbotten