Purchase:
2019 Förebyggande underhåll diskdesinfektorer, Region Norrbotten
Responsible:
Sandra Öhrvall
Information

Underrättelse om beslut enligt 12 kap 12 § LOU avseende upphandling av "2019 Förebyggande underhåll diskdesinfektorer, Region Norrbotten
 
Tilldelningsbeslut har fattats efter genomförd prövning och utvärdering av inkomna anbud.
Se dokumentet "Tilldelningsbeslut Förebyggande underhåll diskdesinfektorer, Region Norrbotten", undertecknat 2019-08-30 samt bilaga "Anbudsprövning 2019 Förebyggande underhåll diskdesinfektorer".
Avtalsspärr råder i enlighet med underrättelsen. 


Sedvanlig sekretessprövning kommer att göras vid eventuell begäran om att få ta del av anbudshandlingar.
I anbudsprövningsdokumentet visas endast totalt anbudspris.

Om ni får meddelande från Leverantörsportalen NLL+ att ni är obehöriga eller inte äger tillträde till tilldelningsbeslutet ska ni logga ut. Från urloggat läge ska ni kunna nå de dokument som hör till detta tilldelningsbeslut. Kontakta mig i annat fall.

Jag välkomnar att ni kontaktar mig om ni har frågor gällande tilldelningsbeslutet så att vi kan föra dialog.
 
Med vänliga hälsningar

Sandra Öhrvall
Upphandlare
Upphandlingsenheten
Region Norrbotten
971 89 Luleå
Telefon: 0920-711 70
Mobil: 076-134 57 34
E-post: sandra.ohrvall@norrbotten.se