Purchase Reference
2019 Strategisk kommunikationsbyrå, Region Norrbotten 3428-18
Contracting unit Procurement type
Upphandling √Ėppen
Contract period Tender reception deadline
2020-06-11 -- 2022-06-10 12/11/2019 11:59 PM GMT+1 (Time left: -38d -9h -14m )
Responsible E-mail
Maria Juntti maria.juntti@norrbotten.se
Phone Cell phone
0920-28 48 82 072-239 92 48
Description

2019-11-13: Ett reviderat dokument Administrativa föreskrifter v2 finns nu tillgängligt i upphandlingssystemet med anledning av förtydligande av dels steg 1 i utvärderingsprocessen under 5.1.1 och dels de målrelaterade kriterierna under 5.1.2.

2019-11-08: En reviderad bilaga Prisbilaga v2 finns nu tillgänglig i upphandlingssystemet med anledning av en korrigerad formel under fliken ”Anbudspriser”, cell E17.

2019 Strategisk kommunikationsbyrå, Region Norrbotten

Upphandlingens omfattning:

Upphandlingen avser ramavtal på strategiska kommunikationstjänster till Region Norrbotten innefattande följande delområden:
-  Strategisk kommunikationsplanering
-  Projektledning
-  Copywriting
-  Reklam- och informationsfilm
-  Grafisk formgivning
-  Event

Anbud ska lämnas för hela upphandlingen och Region Norrbotten avser att teckna avtal med maximalt två (2) rangordnade strategiska kommunikationsbyråer.

Upphandlingsförfarande: Öppet förfarande

Sista dag för frågor: 2019-11-29

Sista anbudsdag: 2019-12-11 klockan 23:59:59.
Anbud som inkommer efter anbudstidens utgång får inte prövas. Telefonsupport för inlämnande av anbud sker med ansvarig upphandlare fram t o m klockan 16.00 på den sista anbudsdagen.

Utvärdering: Tilldelning kommer att ske enligt tilldelningsgrunden "Bästa förhållandet mellan pris och kvalitet". To get offer information you must register an account. Information regarding the procurement will be sent via e-mail.

Back